Apie mokyklą

Elektroninio dienyno tvarkos aprašas

Inventorizacijos tvarka

Vidaus kontrolės politika

Vidaus kontrolės politikos aprašas

Paramos priėmimo-skirstymo tvarkos aprašas

Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Duomenų tvarkymo aprašas

mokytojų tarybos nuostati

Mokyklos tarybos nuostatai

Pareigybių aprašymai

 

 

 

 

 Mokykoje nuo kovo 8 d. atnaujinamos projekto „ Mes kartu - jėga“ veiklos. 

Projekto santrauka - Projektą vykdo Varėnos specialioji mokykla ir aktyvaus laisvalaikio klubas „ Juostandis“ Nors šiuo metu stebimas ženklus neįgaliųjų integracijos į visuomenę pagerėjimas, tačiau to nepakanka, kad vaikai, turintys specialiųjų poreikių saugiai ir užtikrintai joje jaustųsi. Jiems reikalingas bendravimas ir bendradarbiavimas su bendruomenės nariais, gero ir gražaus elgesio išmanymas. Šie mokiniai turi fizinių ir psichologinių problemų, kurias galėtume padėti išspręsti juos mokydami sveikos gyvensenos pagrindų, tinkamo elgesio bendruomeniniuose renginiuose, padėdami įgyti patirtį kaip šių renginių dalyviams ir padėjėjams juos organizuojant. 

                   

Kontaktai

Mokyklos adresas:

Z. Voronecko g. 2, Varėna, 65159

Tel./faks.: (8 310) 46 167

Mob. (8 618) 02507

El. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Pamokų ir pertraukų laikas

 Pamokų laikas: 

1 pamoka: 8.00–8.40

2 pamoka: 8.55–9.35

3 pamoka: 09.50–10.30

4 pamoka: 11.00–11.40

5 pamoka: 11.55–12.35

6 pamoka: 12.50–13.30

Nuotraukos

IMAG0091-small.jpg